Resmi Gazete’de bugün (17 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve idare bölümü

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı

–Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Basri BAĞCI’nın Seçilmesi Hakkında Karar

Yönetmelik

–İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargı bölümü

Anayasa Mahkemesi kararları

–Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/96, K: 2023/222 Sayılı Kararı

–Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/89, K: 2024/8 Sayılı Kararı

–Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/10782 Başvuru Numaralı Kararı

İlân bölümü

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x