Cumhuriyet, tarihimizin en büyük modernleşme hamlesidir

Dr. Haluk Bozdoğan / Tarsus Belediye Başkanı

Cumhuriyet, tarihimizin en büyük modernleşme ham­lesiyle taçlandırılmış bir zafer­dir. Gelecek nesillere gurur du­yacakları bir Tarsus bırakmak amacıyla, cumhuriyetin mirası­nı korumaya kararlıyız. Cumhu­riyetimizin 100. yılına adım attı­ğımız bu dönem, Türkiye’nin ta­rihindeki dönüm noktalarından birini kutluyoruz. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk önderli­ğinde kurulan Türkiye Cumhu­riyeti, ulusumuzun tarihini, kül­türünü ve kimliğini şekillendi­ren bir dönemin başlangıcıydı. Cumhuriyetin 100’üncü. yılı, bu büyük dönüşümün ve gelişimin yıl dönümünü anmak için bir ve­sile olarak karşımızda duruyor.

Cumhuriyet, Gazi Musta­fa Kemal Atatürk’ün rehberli­ğinde, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti temelinde, hak, hukuk ve adalet ilkelerine da­yalı olarak kurulmuştur. Özgür­lüğümüzün ve bağımsızlığımı­zın sembolüdür. Tarsus Beledi­yesi olarak şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anla­yışını benimseyerek, üretimi ar­tırarak ve toplumsal adaleti her alanda sağlayarak, Tarsus’umu­zu uluslararası örnek kent sevi­yesine taşımak için çaba harcı­yoruz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Ke­mal Atatürk’ün öğrettiği gibi, Yalnızca tek bir şeye ihtiyacı­mız vardır, çalışkan olmak. Zen­ginlik ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk sadece çalış­kanların hakkıdır. Bu bilinçle, kararlılıkla ve cesaretle ilerli­yor, kentimize, halkımıza, Ata­türk’e ve O’nun kurduğu Cum­huriyete sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mus­tafa Kemal Atatürk ve tüm kah­raman gazilerimizi rahmet­le anarken, bu toprakları vatan kılan şehitlerimize minnettar­lıkla yaklaşarak, Cumhuriyeti­mizin 100’üncü kuruluş yıl dö­nümünü bir kez daha coşkuyla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x